Vertoro receives Seed Financing from Chemelot Ventures and LIOF

Nederlandse versie onderin

Chemelot Ventures, LIOF and the founders will invest €500,000 in Vertoro, a company located on the Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Vertoro has developed a biobased process to derive bio-oil from waste product lignin (biomass) and will use the funds to scale up production. As bio-oil is made from biomass, it helps to reduce CO2 emissions and paves the way for the production of sustainable products.

Vertoro: developer and producer of bio-oil
Vertoro, which is located on the Brightlands Chemelot Campus in Geleen, is the outcome of a project by Chemelot InSciTe, a public-private partnership. An initial upscaling of the bio-oil has already been completed as part of this project. Vertoro and InSciTe are now preparing to construct a pilot plant on the Brightlands Chemelot Campus in Geleen. In early 2019, Vertoro expects to be the first company in the world to produce a barrel of bio-oil from lignin. The company then aims to build a production facility at Chemelot in 2022 with an annual production capacity of 10,000 tonnes of bio-oil.

Vertoro, founded in 2017, was a participant in the Brightlands Innovation Factory’s start-up programme in the same year. This is part of the reason that the company is now ready for the current Seed Financing by Chemelot Ventures and LIOF.

Vertoro derives bio-oil from the raw material lignin is a wood polymer found in the cell wall of plants and trees. Currently, lignin is  a by-product in the production of paper and biofuels (bioethanol) and burnt as a waste stream. Vertoro and its development partners have succeeded in developing a technology to convert lignin into valuable bio-oil through an innovative production process that can make an important contribution towards reducing CO2 emissions.

Increasing demand for bio-oil
Global demand for bio-oil is increasing, particularly from industrial companies looking to produce sustainable products from biomass. Similar to fossil-based oil, Vertoro’s bio-oil can be used as a basic raw material for applications in energy (i.e. additive for biodiesel), chemicals, and materials (i.e. bio-phenol for plastics).

Suppliers of lignin also have a keen interest in Vertoro’s production process, as this is the first time that there has been an efficient process for converting the low-grade lignin into a raw material for high-grade products. Following the local upscaling, Vertoro – literally ‘green gold’ – will license out the technology and market bio-oil worldwide.

Michael Boot CEO of Vertoro and Panos Kouris CTO of Vertoro: ‘Our bio-oil provides a fantastic basis for producing clean energy and sustainable chemicals and materials. We can see that Brightlands brings together all these success factors.’

Patrick Claessen and Jeffrey Lutje Spelberg, investment managers for Chemelot Ventures and LIOF, explain: ‘This is an innovative company that embodies our objective: to make an important contribution to our transition to a bio-based economy. Thanks to the financial support and integration into the Brightlands ecosystem, we are accelerating development and growth and increasing the chances of success.’

———————-End of press release———————–

Note for the editors

If you have any questions after reading this press release, please contact Michael Boot, CEO of Vertoro, at michael@vertoro.nl

Chemelot Ventures: Chemelot Ventures is an independent, regional venture capital fund with a focus on smart materials and life sciences www.chemelotventures.wp3.go2people.nl/

Limburg Business Development Fund: Limburg Business Development Fund (LBDF) helps turn ideas into companies. Thanks to LBDF, the Province of Limburg can offer SMEs a financial instrument to test, develop, and market ideas with business potential. The Limburg Business Development Fund (LBDF) covers every phase in developing an idea and marketing it. LIOF is responsible for the implementation of the fund. www.LIOF.nl

InSciTe: The Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) is a public-private institute for research into and technical validation of biomedical and bio-based materials. The initiators are DSM, Maastricht University and Maastricht University Medical Center+, Eindhoven University of Technology, and the Province of Limburg. InSciTe is located on the Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. www.chemelot-inscite.com

BIF: Brightlands Innovation Factory supports start-ups throughout their whole life cycle from the first idea to successful companies. The focus is on start-ups active in the domains of Brightlands: chemistry and materials, health, smart services and food/agriculture. www.brightlandsinnovationfactory.com


Vertoro ontvangt startfinanciering van Chemelot Ventures en LIOF

Chemelot Ventures en LIOF investeren samen met de oprichters € 500.000 in Vertoro, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Vertoro heeft een bioraffinageproces ontwikkeld om bio-olie te maken uit het afvalproduct lignine en zal het geld gebruiken voor opschaling van de productie. Omdat bio-olie wordt gemaakt uit biomassa draagt het bij aan CO2 reductie en aan productie van duurzame producten.

Vertoro ontwikkelt en produceert bio-olie
Vertoro, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, is ontstaan uit een project van Chemelot InSciTe, een publiek-privaat samenwerkingsverband. In het kader van dat project is er al een eerste opschaling van de bio-olie afgerond. Vertoro en InSciTe bereiden nu de bouw voor van een proeffabriek op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Begin 2019 verwacht Vertoro de primeur te hebben en het eerste vat bio-olie uit lignine te kunnen produceren. Vervolgens is het doel om in 2022 een productiefaciliteit op Chemelot te realiseren met een capaciteit van 10.000 ton bio-olie per jaar.

Vertoro BV is in 2017 opgericht en heeft toen het startupprogramma van Brightlands Innovation Factory doorlopen.  Mede daardoor is de onderneming nu gereed voor de huidige Seedfinanciering door Chemelot Ventures en LIOF.

Vertoro produceert bio-olie op basis van de grondstof lignine, een houtstof die voorkomt in de celwand van planten en bomen. Lignine is nu een afvalstof die als bijproduct vrijkomt bij de productie van papier en van biobrandstoffen (bioethanol). Op dit moment wordt de lignine nog eenvoudigweg verbrand. Vertoro en haar ontwikkelingspartners zijn er echter in geslaagd om via een innovatief productieproces de lignine om te zetten in waardevolle bio-olie. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot.

Toenemende vraag naar bio-olie

De wereldwijde vraag naar bio-olie neemt toe, met name vanuit industriële concerns die duurzame producten willen produceren op basis van biomassa. Net zoals fossiele olie kan de bio-olie van Vertoro worden ingezet als basisgrondstof voor de productie van hoogwaardige energie (bijvoorbeeld als additief voor biodiesel), chemicaliën en materialen (bijvoorbeeld als bio-fenol voor kunststoffen).

Ook vanuit de aanbodzijde van lignine is er grote interesse in het productieproces van Vertoro, aangezien het laagwaardige lignine nu voor het eerst efficiënt omgezet kan worden naar een grondstof voor hoogwaardige producten. Vertoro, wat letterlijk ‘groen goud’ betekent, zal na de lokale opschaling de technologie en de bio-olie wereldwijd gaan uitlicentiëren en vermarkten.

Michael Boot CEO Vertoro en Panos Kouris CTO Vertoro: “Onze bio-olie is een prachtige basis voor de productie van schone energie en duurzame chemicaliën en materialen. Op Brightlands komen voor ons alle succesfactoren samen”.

Patrick Claessen en Jeffrey Lutje Spelberg, investment managers voor Chemelot Ventures en LIOF lichten toe: “Dit is een innovatieve onderneming die past bij onze doelstelling: een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een biobased economie. Met de financiële ondersteuning en opname in het Brightlands ecosysteem versnellen we de ontwikkeling en groei en vergroten we de kans op succes”.

———————-Einde persbericht———————–

Noot voor de redactie

Indien u na het lezen van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met Vertoro: Michael Boot CEO Vertoro: michael@vertoro.nl

Chemelot Ventures: Chemelot Ventures is een onafhankelijk regionaal venturecapitalfonds met focus op smart materials en life sciences www.chemelotventures.wp3.go2people.nl/

Limburg Business Development Fund: Met behulp van het Limburg Business Development Fonds (LBDF) worden ideeën bedrijven. Met LBDF biedt de Provincie Limburg het MKB een financieel instrument om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, te ontwikkelen en/of te vermarkten. Het LBDF dekt met een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt. LIOF verzorgt de uitvoering van dit fonds. www.LIOF.nl

InSciTe: Het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) is een publiek-privaat instituut voor onderzoek en technisch validatie voor biomedische materialen en biobased materialen. Initiatiefnemers zijn DSM, Universiteit Maastricht en Maastricht Universitair Medisch Centrum, Technische Universiteit Eindhoven en de Provincie Limburg. InSciTe is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. www.chemelot-inscite.com

BIF: Brightlands Innovation Factory begeleidt start-ups gedurende de hele levenscyclus van het allereerste idee tot succesvolle bedrijven. Daarbij ligt de focus op start-ups die actief zijn in de domeinen van Brightlands: chemie en materialen, gezondheid, slimme IT-services en big data en voeding. www.brightlandsinnovationfactory.com