Venlo-based Mito Medical Products develops a new screening method for breast cancer

Left to right: Liesbeth Litjens (Kickstart Venlo), Patrick Claessen (Chemelot Ventures), Ton Kleeven (MITO), Gaby Zandbergen (LIOF)

For the Dutch version of the press release please scroll down.

Named ‘Delseni,’ this pain-free screening method aims to replace the conventional, often harmful X-ray examination and helps to diagnose breast cancer in both younger and older women at an earlier stage than is currently the case. The development of Delseni and the market launch of the product was made possible by a joint financial impulse from Chemelot Ventures, Gesellschaft für Markt und Kapital (a Swiss consultancy and investment company, GMK), Kickstart Venlo, and LIOF.

Current breast cancer research
One in eight women worldwide will be diagnosed with breast cancer in the course of their life. In 1990, the Netherlands introduced the ‘national breast cancer examination’ (bevolkingsonderzoek borstkanker) that invites all women aged between 50 and 75 to be screened for breast cancer every two years by means of a mammography. However, this approach has two drawbacks. Firstly, women under 50 tend to have very high tissue density in the breast area, which can distort the results of a mammography. Secondly, alongside potential pain during the examination, the harmful X-rays may have an adverse effect on patients’ health.

‘Delseni’: a new screening method
In response to this problem, Mito Medical Products has developed ‘Delseni’. Measuring vascularity (blood-vessel formation) in the breast, this screening method is also suitable for women aged 50 and below and can even detect very early-onset breast cancer. What’s more, the method is pain-free and poses no adverse health risks to patients’ health.

‘Delseni’ was developed in collaboration with a renowned Dutch academic institute and is currently being trialled in pre-clinical studies.

Funding for growth
The process from pre-clinical studies to a marketable product was made possible thanks to the funding provided by Chemelot Ventures, GMK , Kickstart Venlo, and LIOF. Mito Medical Products can use this funding to attract the staff it needs to prepare the product’s market launch.

Ton Kleeven, director of Mito, explains: ‘Having professional investors means we have a solid funding base. These people do everything they can to help us through the design stages and market launch and make “Delseni” a success.’

END OF PRESS RELEASE

Note for the editors
If you have any questions after reading this press release, please contact: Mito Medical Products: Telephone number of Ton Kleeven (the contact person): +31 6 50883741 Ton.Kleeven@mito-projects.com

Brief profiles of parties involved:

GMK – Gesellschaft für Markt und Kapital (Zug, Switzerland) A Swiss consultancy and investment firm.

Chemelot Ventures: An independent, regional venture capital fund focused on smart materials and life sciences www.chemelotventures.wp3.go2people.nl/

Kickstart Venlo: an initiative by Rabobank Venlo to help start-ups in the region with development and funding www.kickstartvenlo.nl

LIOF: a regional development company that provides knowledge, capital, and networking opportunities to Limburg-based SMEs. www.LIOF.nl


Mito Medical Products uit Venlo ontwikkelt een nieuwe screeningsmethode voor het opsporen van borstkanker

Deze methode, genaamd Delseni, zal in staat zijn om pijnloos en zonder gebruik van schadelijke röntgenstraling borstkanker in een vroegere fase dan momenteel gebruikelijk te diagnosticeren bij zowel oudere alsook ook jongere vrouwen. Een gezamenlijke financiële impuls van Chemelot Ventures, GMK – Gesellschaft für Markt und Kapital uit Zug, Zwitserland, Kickstart Venlo en LIOF maken de doorontwikkeling en marktintroductie van de ‘Delseni’ mogelijk.

Huidig onderzoek naar borstkanker
Een op de acht vrouwen wereldwijd wordt gediagnostiseerd met borstkanker. In Nederland krijgen sinds 1990 alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In dit bevolkingsonderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt, de mammografie Bij vrouwen jonger dan 50 jaar is de dichtheid van het borstweefsel zo hoog dat mammografie niet goed ingezet kan worden. Een mammografie is vaak pijnlijk en potentieel schadelijk voor de gezondheid gezien het gebruik van röntgenstraling.

‘Delseni’: nieuwe screeningsmethode
MITO Medical Products heeft de ‘Delseni’ ontwikkeld, een nieuwe methode die het mogelijk maakt om ook vrouwen jonger dan 50 jaar te screenen op het aanwezig zijn of ontstaan van borstkanker, zelfs al in een zeer vroeg stadium. Deze nieuwe methode werkt op basis van de vasculariteit (bloedvatvorming) in de borst, Belangrijke voordelen zijn verder dat de methode pijnloos is en volstrekt onschadelijk voor de gezondheid.

De ‘Delseni‘ wordt in samenwerking met een gerenommeerd Nederlands academisch instituut ontwikkeld en momenteel in pre-klinische studies nader onderzocht.

Financiering maakt groei mogelijk
De financiële impuls van Chemelot Ventures, GMK – Gesellschaft für Markt und Kapital, Kickstart en LIOF maakt de doorgroei van preklinische testen naar marktrijp product mogelijk. Ook kan Mito Medical Products hiermee het benodigd personeel aantrekken voor de voorbereiding van de marktintroductie.

Ton Kleeven, directeur van Mito: “We hebben nu een solide financiële basis met professionele investeerders. Investeerders die zich sterk maken om samen met ons de doorontwikkeling en markintroductie van ‘Delseni’ tot een succes te maken.”

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie:
Indien u na het lezen van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met: MITO Medical Products: Contactpersoon Ton Kleeven telefoon: +31 6 50883741 Ton.Kleeven@mito-projects.com

Korte achtergrond betrokken partijen:

GMK – Gesellschaft für Markt und Kapital uit Zug, Zwitserland Een in Zwitserland gevestigde advise- en investeringsonderneming.

Chemelot Ventures: een onafhankelijk regionaal venture capital fonds met focus op smart materials en life sciences www.chemelotventures.wp3.go2people.nl/

Kickstart Venlo: een initiatief van Rabobank Venlo om startups in de regio te helpen met ontwikkeling en financiering www.kickstartvenlo.nl

LIOF: een regionale ontwikkelingsmaatschappij die het MKB in Limburg Kennis, Kapitaal en Netwerk biedt. www.LIOF.nl