TripleMed raises over € 2 mln for innovative treatment of aortic aneurysms

For the Dutch version of the press release please scroll down.

Maastricht, 18th September – TripleMed BV, an innovative startup focusing on the treatment of aortic aneurysms, has raised over €2 million venture capital. The funding round was led by Chemelot Ventures with co-investors Limburg Business Development Fund (LBDF), private investors and existing shareholders.

TripleMed recently completed the pre-clinical studies with very promising results. The €2 million Series A round enables TripleMed to perform clinical studies in aortic aneurysm treatment. TripleMed’s product – AneuFix- is an elastic polymer that fills and cures inside the aneurysm sac. Through this, leakage and further aneurysm sac expansion are prevented. Without diagnosis and treatment, rupture of the aneurysm sac has a mortality rate of over 75%.

Next to this the funding enables TripleMed to complete development of and clinically validate a second product. In this product, the same AneuFix polymer is used in combination with innovative Y-shaped balloon catheters, such that endografts are no longer necessary.
Using the results of the clinical study the company intends to apply for market approval in Europe (CE mark), as well as the US (FDA-IDE/PMA).

“We are very pleased with the new investors Chemelot Ventures and LBDF, and the reinforcement and professionalization of the team” says Tjeerd Homsma, CEO of TripleMed. “In the EU and US yearly over 100,000 critically ill patients are treated for aortic aneurysms. Despite the evident advantages of endovascular treatments using endografts, there are still many complications, predominantly caused by endoleaks and migration of endografts over time. With AneuFix we expect to prevent these complications leading to a great improvement of the aneurysm treatment for the patient and substantially lower health care costs”

Marcel Kannekens, chairman of the Supervisory Board is pleased with the addition of the new shareholders: “TripleMed possesses breakthrough technology that addresses a huge market with a high medical need. Chemelot Ventures brings much more than only financial power. In this phase, the company also needs knowledge, experience and expertise in medical innovation and specialty polymers as well as commercial positioning in a complex international medical market”.

About TripleMed
TripleMed was founded in 2011 by 3 reputed vascular surgeons: Brom, De Vries and Jacobs, and is located in Maastricht. TripleMed aims to develop innovative and cost-effective solutions for the treatment of aortic aneurysms.


TripleMed haalt ruim € 2 mln op voor innovatieve behandeling van aorta aneurysma’s

Maastricht, 18th September – TripleMed BV, een innovatieve startup die zich richt op behandeling van aneurysma’s in de aorta, heeft ruim € 2 miljoen durfkapitaal aangetrokken. De financieringsronde werd geleid door Chemelot Ventures met als mede-investeerders LIOF via het Limburg Business Development Fund (LBDF), privé-investeerders en bestaande aandeelhouders.

TripleMed heeft recent preklinische studies afgerond met veelbelovende resultaten. De Serie A-financiering van ruim € 2 miljoen stelt TripleMed in staat om verder te gaan met klinische studies voor de behandeling van aneurysma’s in de aorta. Het product van TripleMed Aneufix is een elastisch polymeer dat het aneurysma in de aorta vult en uithardt. Aldus wordt lekkage en verdere expansie voorkomen. Als er geen diagnose en behandeling plaatsvindt geeft scheuring van het bloedvat een kans van 75% op overlijden van de patiënt.

TripleMed zal daarnaast een tweede product verder ontwikkelen en klinisch testen. Hierbij wordt hetzelfde Aneufix-polymeer gebruikt, in combinatie met innovatieve Y-vormige ballonkatheters waardoor geen endografts meer nodig zijn. Op basis van de resultaten van de klinische studies is de onderneming van plan om vervolgens goedkeuring aan te vragen in Europa (CE-markering) en in de VS bij de Food and Drug Administration (IDE-PMA-certificering).

“Wij zijn zeer ingenomen met Chemelot Ventures en LBDF als nieuwe investeerders en met de versterking en professionalisering van het team” zegt Tjeerd Homsma, CEO van TripleMed. “In de EU en de VS worden jaarlijks meer dan 100.000 ernstig zieke patiënten behandeld voor aorta-gerelateerde aneurysma’s. Ondanks de voordelen van endovasculaire behandeling van deze aneurysma’s zijn er nog altijd veel complicaties, met name veroorzaakt door lekkages langs de gebruikte endografts en het verschuiven van deze endografts. Met Aneufix verwachten wij deze complicaties te kunnen voorkomen, wat leidt tot een grote verbetering van de aneurysmabehandeling voor de patiënt en tot substantieel lagere kosten in de gezondheidszorg”.

Marcel Kannekens, voorzitter van de Raad van Commissarissen van TripleMed, is blij met de toetreding van de nieuwe aandeelhouders: “TripleMed heeft een doorbraaktechnologie die een grote markt adresseert met een hoge medische urgentie. Chemelot Ventures brengt veel meer mee dan alleen financiële slagkracht. Het gaat in deze fase van de onderneming juist om kennis, kunde en expertise op het gebied van medische innovatie en specialty polymeren en om commerciële positionering in een complexe, internationale medische markt.”

Over TripleMed
TripleMed is in 2011 opgericht door de drie vaatchirurgen Brom, De Vries en Jacobs, en is gevestigd in Maastricht. TripleMed stelt zich tot doel om innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te ontwikkelen voor de behandeling van aorta-aneurysma’s.