Qorium raises € 2.6 mln to further develop its truly sustainable cultivated leather technology

The management team at Qorium: Rutger Ploem, Stef Kranendijk, Mark Post.

Please scroll down for Dutch version

Maastricht, The Netherlands, 8 July 2021

Qorium raises € 2.6 million to expand R&D to scale up its cell cultured collagen based leather technology. Brightlands Venture Partners led the investment round and was joined by an undisclosed reputed international biotech investor.

Qorium is a biotechnology driven company aiming to provide the world with a premium, cell cultured collagen-based leather. Qorium was founded in 2014, by Rutger Ploem, Stef Kranendijk, Mark Post and Maastricht University, and recently realized a proof of concept of cultivated real leather, a true breakthrough. Compared to conventional leather Qorium’s cultivated leather is made by using 99% less water, 66% less energy, without the most polluting first two phases of the tanning process and, importantly, without any methane gas as emitted by the numerous cows responsible for the global 2 billion square meter/year conventional leather market. With the current funding large sheets of cultivated real leather, will be made from just a few living cells from a bovine skin.

Stef Kranendijk, co-CEO and co-founder at Qorium says: “Our aim is to develop an expected fast growing cultivated leather market. We look forward to provide real high-quality leather made in a dramatically more sustainable way than conventional leather. This will be a game changing, revolutionary transformation of the current leather market.”

Rutger Ploem, co-CEO and co-founder at Qorium continues: “More and more users of leather, particularly the premium high-end brands in the leather fashion, footwear and automotive industry want all the properties of real leather without the tremendously high negative impact on the environment that comes with livestock rearing. Qorium provides exactly that. Qorium cultivated leather is also better because it comes with no imperfections, no defects and no waste: every square meter of grown Qorium leather can be fully used.”

Professor Mark Post, Chief Scientific Officer and co-founder at Qorium says: “It is exciting to combine cell culture and tissue engineering to produce very large structured collagen tissues ready to be tanned and finished into full thickness beautiful leather that can be cut to make high-end products. At the same time, we will transition this originally proven medical technology to one that produces collagen at large scale and is cost-effective and sustainable.”

According to Mary McCarthy, Partner at Brightlands Venture Partners: “We are very excited to invest in Qorium, this is game changing technology that will bring sustainable natural leather to the market, independent of meat production and animal friendly. This is our second investment from our Brightlands Venture Partners Fund IV, a fund that has been co-funded by the Netherlands Enterprise Agency (RVO).”

About Qorium
Qorium will develop, manufacture, market, sell and distribute high-quality cultivated leather. Qorium will first focus on the premium leather using brands in the luxury leather goods industry, the automotive industry and the premium footwear industry, given their expressed urgent need to be able to use real leather without the huge negative impact on the environment that conventional leather has.

Qorium will set up its R&D activities at Brightlands Maastricht Health Campus. Several players active in cell cultured technology development are located in the region and there is increasing activity in tissue engineering; this will allow Qorium to collaborate in and further support the Brightlands ecosystem.

Further information: www.Qorium.earth, contact@Qorium.earth or call +31622226204

About Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is the fund manager of BVP Fund IV and is a so-called ecosystem investor. BVP invests in companies benefiting from and contributing to the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. Other funds under management are Chemelot Ventures, Brightlands Agrifood Fund and Limburg Ventures. BVP Fund IV focuses on sustainability and health and is the successor fund of the 2014 vintage Chemelot Ventures; together the funds have made 42 investments. BVP Fund IV is co-funded by the Netherlands Enterprise Agency (RVO).

Further information: www.brightlandsventurepartners.com

Qorium haalt € 2,6 mln op om haar zeer duurzame gekweekte leer technologie verder te ontwikkelen

 

Maastricht, Nederland, 8 juli 2021

Qorium haalt € 2,6 miljoen op voor R&D om haar op cell cultured collageen gebaseerde leertechnologie op te schalen. Brightlands Venture Partners leidde de investeringsronde waarin ook een andere gerenommeerde internationale biotech investeerder toetrad.

Qorium is een biotech-onderneming die zich ten doel stelt om een zeer hoge kwaliteit gekweekt leer te produceren gebaseerd op cell cultured collageen. Qorium is in 2014 opgericht door Rutger Ploem, Stef Kranendijk, Mark Post en Maastricht University, en heeft recent een proof of concept gemaakt van gekweekt, echt leer, een ware doorbraak. In vergelijking met traditioneel leer gebruikt Qorium’s gekweekt leer 99% minder water, 66% minder energie en is er geen sprake van methaangas-emissie. Dit in tegenstelling tot de enorme methaangas-emissies uitgestoten door de talrijke runderen die gebruikt worden voor de wereldwijde traditionele leermarkt van 2 miljard m2/jaar. Bovendien wordt met het gekweekte collageen de meest vervuilende fase van het looiproces vermeden.  Met de geworven fondsen zullen uit slechts een paar cellen van een koeienhuid grote vellen echt leer worden gekweekt.

Stef Kranendijk, co-CEO en mede-oprichter van Qorium zegt: “Onze doelstelling is om een snel groeiende markt voor gekweekt leer te ontwikkelen. We zien ernaar uit om zeer hoge kwaliteit echt leer te maken op een rigoureus meer duurzame manier dan traditioneel leer. Dit zal een game changing, revolutionaire transformatie van de huidige leermarkt betekenen”.

Rutger Ploem, co-CEO en mede-oprichter van Qorium voegt toe: “Meer en meer gebruikers van leer, in het bijzonder de premium high-end merken in de leer fashion-, schoenen- en auto-industrie willen alle eigenschappen van echt leer zonder de enorm hoge negatieve impact op het milieu die de veeteelt-industrie met zich meebrengt. Dat is precies wat Qorium levert. Qorium gekweekt leer is ook superieur omdat het geen onvolmaaktheden, beschadigingen en leerafval oplevert: elke vierkante meter van gekweekt leer kan geheel gebruikt worden om producten van te maken”.

Professor Mark Post, Chief Scientific Officer en mede-oprichter zegt: “Het is geweldig om cel- en weefselkweek te combineren om grote collageen vellen te produceren klaar om gelooid te worden tot stevig mooi leer wat gebruikt kan worden om hoogwaardige producten van te maken. Hiermee transformeren we deze oorspronkelijk medische technologie, zodanig dat we op grote schaal collageen op een kosten-effectieve en zeer duurzame manier kunnen produceren”.

Volgens Mary McCarthy, Partner bij Brightlands Venture Partners: “We zijn zeer enthousiast over onze investering in Qorium. Dit is een game changing technologie, die duurzaam natuurlijk leer op de markt brengt dat onafhankelijk is van vleesproductie en diervriendelijk. Dit is onze tweede investering met ons Brightlands Venture Partners Fund IV, een investeringsfonds dat mede gefinancierd wordt door RVO (The Netherlands Enterprise Agency)”.

Over Qorium
Qorium zal hoge kwaliteit leer ontwikkelen, produceren, marketen, verkopen en distribueren. Qorium zal zich in eerste instantie richten op de gebruikers van zeer hoge kwaliteit leer in de luxe lederen goederen industrie, de auto-industrie en de high-end schoenen industrie, omdat juist representanten van deze luxe segmenten hun wens hebben uitgesproken echt leer te willen gebruiken zonder de enorme negatieve impact te veroorzaken die traditioneel leer heeft op het milieu.

Qorium zal haar R&D activiteiten voortzetten op de Brightlands Maastricht Health Campus. Er zijn in deze regio meerdere bedrijven actief in de ontwikkeling van cell culture technologie en hetzelfde geldt voor tissue engineering. Dit stelt Qorium in staat om samen te werken in het Brightlands eco-systeem en het verder te helpen ontwikkelen.

Voor verdere informatie: www.Qorium.earth, contact@Qorium.earth of bel +31622226204

Over Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners is de fondsmanager van BVP Fund IV en is een zogeheten ecosysteeminvesteerder. Het investeert in innovatieve bedrijven die kunnen profiteren van en bijdragen aan het ecosysteem van de Brightlands-campussen in het zuiden van Nederland. Andere fondsen onder beheer zijn Chemelot Ventures, Brightlands Agrifood Fund en Limburg Ventures. BVP Fund IV richt zich op innovaties op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en is het vervolgfonds van het in 2014 opgerichte Chemelot Ventures. De fondsen hebben tot nu toe in totaal 42 investeringen gedaan. BVP Fund IV is een investeringsfonds dat mede gefinancierd wordt door RVO (The Netherlands Enterprise Agency).

Voor verdere informatie:  www.brightlandsventurepartners.com