PectCof raises € 2million for its innovative coffee pulp-based food ingredients

Please scroll down for Dutch version

Venlo, The Netherlands, 12 January 2022

PectCof (Venlo, the Netherlands) has raised financing from Brightlands Venture Partners, Future Food Fund and its management team. The funds will be used to accelerate technology development, scale-up the production of the company’s first product Dutch Gum and broaden the customer base. 

Impact for a better future
PectCof’s technology unlocks the full potential of coffee pulp and provides an enormous positive environmental and societal impact. The coffee pulp, the side stream of the second most traded commodity in the world, is currently dumped or landfilled.

Rudi Dieleman, COO and Co-founder: “We cut CO2 emissions and pollution by recognizing coffee pulp as a valuable resource while we also create an additional revenue stream for coffee farmers.”

PectCof’s Dutch Gum offers superior functionality at best-cost-in use
In the past years, Dutch Gum has been successfully tested as an emulsifier, stabilizer, texturizer amongst others in candies, sauces and soft drinks. The product is offering superior functionality at best cost-in-use and allowing more flexibility in formulation development.

Daniela Ribezzo, CEO: “I am very pleased to join PectCof and eager to bring the company to the next level. We are looking forward to offer our customers the opportunity to co-develop new clean-label formulations, in line with the latest trends in the food and beverages industry.”

Upcycling to novel food ingredient
This is a true example of biomass upcycling to novel functional food ingredients. Driven by consumer’s demand for clean-label ingredients and their consciousness about social-environmental impact, there is a growing need in the food and beverages industry to move towards ‘natural’ ingredients from transparent supply chains in relation to their clean-label brand-positioning.

Kim de Boer of Brightlands Venture Partners: “Contributing to a sustainable use of the earth’s resources in our food production system is a key element of our investment strategy. This investment fits well our portfolio and our focus on innovations in the food value-chain”

Enforced team already fruitful
Brightlands Venture Partners and Future Food Fund played a decisive role in giving a boost to the existing management team by recruiting additional members with a solid track record in the industry.

Jeroen Kimmels of Future Food Fund: “Impressed with the potential of the technology, we have been following PectCof for years. Anticipating a breakthrough, we felt it was time to invest and strengthen the team. This has already been fruitful; the new team has already pushed PectCof further than ever.”

For more information please contact:

Daniela Ribezzo – CEO PectCof
+31 6 22346385
daniela.ribezzo@pectcof.com
www.pectcof.com

Kim de Boer – Partner at Brightlands Venture Partners
+31 6 5758 8442
kdb@brightlandsventurepartners.com
www.brightlandsventurepartners.com

Jeroen Kimmels – Managing Partner Future Food Fund
+31 6 53388488
jeroen@futurefoodfund.com
www.futurefoodfund.com

About PectCof
PectCof, founded in 2012, developed a proprietary technology to transform the side stream of coffee pulp biomass into valuable bio compounds. The coffee pulp (skin and flesh of the cherry) is transformed into valuable functional ingredients. The first product launch will be Dutch Gum, that has shown to be substantially more effective as stabilizer and emulsifier compared to actual incumbents.

About Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is the fund manager of the Brightlands Agrifood Fund and is a so-called ecosystem investor. BVP invests in companies benefiting from and contributing to the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. Funds under management are BVP Fund IV, Brightlands Agrifood Fund, Chemelot Ventures and Limburg Ventures.

About Future Food Fund
Future Food Fund is a € 12m Seed Capital Fund, founded and funded by 30 successful entrepreneurs. Mainly with a background in Food & Agri and technology, these entrepreneurs wish to actively contribute to the success of the fund, not only with money, but also with experience and network. Future Food Fund is aimed at Dutch companies that want to impact the Food & Agri sector with innovative technology and / or disruptive business models.

PectCof haalt €2 miljoen op voor zijn innovatieve voedselingrediënten op basis van koffiepulp

 

Venlo, Nederland, 12 januari 2022

PectCof (Venlo, Nederland) heeft financiering opgehaald van Brightlands Venture Partners, Future Food Fund en zijn managementteam. Het geld zal worden gebruikt om de technologische ontwikkeling te versnellen, de productie van Dutch Gum, het eerste product van het bedrijf, op te schalen en het klantenbestand uit te breiden. 

Gevolgen voor een betere toekomst
De technologie van PectCof ontsluit het volledige potentieel van koffiepulp en zorgt voor een enorme positieve invloed op het milieu en de maatschappij. De koffiepulp, de zijstroom van de op een na meest verhandelde waar ter wereld, wordt momenteel gedumpt of gestort.

Rudi Dieleman, COO en medeoprichter: “We verlagen de CO2-uitstoot en de vervuiling door koffiepulp als een waardevolle hulpbron te erkennen, terwijl we ook een extra inkomstenstroom voor koffieboeren creëren.”

Dutch Gum van PectCof biedt superieure functionaliteit tegen de laagste gebruikskosten
De afgelopen jaren is Dutch Gum met succes getest als emulgator, stabilisator en texturizer, onder andere in snoepjes, sauzen en frisdranken.  Het product biedt superieure functionaliteit tegen de laagste gebruikskosten en biedt meer flexibiliteit bij de ontwikkeling van formuleringen.

Daniela Ribezzo, CEO: “Ik ben erg blij om samen met PectCof het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. We kijken ernaar uit om onze klanten de kans te bieden om samen nieuwe clean label formuleringen te ontwikkelen, in overeenstemming met de nieuwste trends in de voedsel- en drankenindustrie.”

Upcycling naar nieuw voedselingrediënt
Dit is een goed voorbeeld van het upcyclen van biomassa naar nieuwe functionele voedselingrediënten. Gedreven door consumentenvraag naar voedsel met een schoon etiket (clean-label) en een lage milieu impact beweegt de voedsel- en drankenindustrie naar ‘natuurlijke’ ingrediënten van transparante oorsprong ten behoeve van eigen clean label merkpositionering.

Kim de Boer van Brightlands Venture Partners: “Bijdragen aan een duurzaam gebruik van de hulpbronnen van de aarde in ons voedselproductiesysteem is een essentieel onderdeel van onze investeringsstrategie.  Deze investering past goed bij onze portfolio en onze focus op innovaties in de voedsel-waardeketen”

Versterkt team al vruchtbaar
Brightlands Venture Partners en Future Food Fund hebben een beslissende rol gespeeld in het geven van een impuls aan het bestaande team door het werven van nieuwe leden met een solide reputatie in de sector.

Jeroen Kimmels van Future Food Fund: “Wij zijn onder de indruk van het potentieel van de technologie en volgen PectCof al jaren. Anticiperend op een doorbraak vonden we dit het juiste moment om te investeren en het team te versterken. Dit is al vruchtbaar gebleken; het nieuwe team heeft PectCof al verder gebracht dan ooit tevoren.”

Neem voor meer informatie contact op met:

Daniela Ribezzo – CEO PectCof
+31 6 22346385
daniela.ribezzo@pectcof.com
www.pectcof.com

Kim de Boer – Partner at Brightlands Venture Partners
+31 6 5758 8442
kdb@brightlandsventurepartners.com
www.brightlandsventurepartners.com

Jeroen Kimmels – Managing Partner Future Food Fund
+31 6 53388488
jeroen@futurefoodfund.com
www.futurefoodfund.com

Over PectCof
PectCof, opgericht in 2012, ontwikkelde een eigen technologie om de zijstroom van biomassa van koffiepulp om te zetten in waardevolle bio-verbindingen.  De koffiepulp (huid en vlees van de koffiebes) wordt omgezet in waardevolle functionele ingrediënten.  De eerste productlancering zal Dutch Gum zijn, dat aanzienlijk effectiever is gebleken als stabilisator en emulgator in vergelijking met de huidige gevestigde bedrijven.

Over Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is de fondsmanager van het Brightlands Agrifood Fund en is een zogenaamde ecosysteem investeerder.  BVP investeert in bedrijven die profiteren van en bijdragen aan de Brightlands campussen in het zuiden van Nederland.  Fondsen onder beheer zijn BVP Fonds IV, Brightlands Agrifood Fund, Chemelot Ventures en Limburg Ventures.

Over Future Food Fund
Future Food Fund is een Seed Capital Fund van € 12m, opgericht en gefinancierd door 30 succesvolle ondernemers.  Vooral met een achtergrond in Food & Agri en technologie willen deze ondernemers actief bijdragen aan het succes van het fonds, niet alleen met geld, maar ook met ervaring en netwerk. Future Food Fund is gericht op Nederlandse bedrijven die de Food & Agri-sector willen beïnvloeden met innovatieve technologie en/of ontwrichtende bedrijfsmodellen.