Neuroplast raises € 4 million for its stem cell-based technology to treat patients with Spinal Cord Injury

Please scroll down for Dutch version

Geleen, The Netherlands, 11 February 2020

Neuroplast BV has raised € 4 million to perform a phase II/III clinical trial with the aim of obtaining conditional market approval for treatment of patients suffering from Spinal Cord Injury.

Neuroplast BV received equity funding from Dutch-based Brightlands Venture Partners and LIOF and from existing shareholder and informal investor Lumana Invest BV. “The financing and support of the investors will enable us to perform multicenter clinical trials in the Netherlands, Denmark, Germany and Spain and bring the product to market”, says CEO Johannes de Munter. Neuroplast was founded in 2014 by physician Hans de Munter and neurologist Erik Wolters. The Neuroplast team has recently been expanded with Juliette van den Dolder, who was appointed as COO and management team member. Juliette brings a wealth of production, marketing and sales knowledge with over 20 years of academic and industrial expertise in biomaterials and stem cell technology.

Neuroplast, a company specialized in regenerative medicine, has the mission to increase the quality of life of patients suffering from neurodegenerative disorders such as Spinal Cord Injury (SCI). SCI is also known as paraplegia. By isolating, manufacturing and reinserting patients’ own cells, very promising preclinical outcomes have resulted in an Orphan Drug Designation from European regulatory authorities, allowing a fast-track procedure for the clinical trials. These trials are expected to start in March 2020.

“Neuroplast combines breakthrough science with a solid management team. In a sizable market characterised by major unmet need, successful treatment of (accident caused) paralysed patients would make life so much easier for them and their family while lowering the burden and costs for the society”, says Marcel Kloosterman – Director at Brightlands Venture Partners. Tys van Elk, Director at LIOF adds: “Neuroplast is on the verge of a disruptive medical breakthrough in personalized medicine. With our investment we are excited to be able to contribute to this innovation. We expect that Neuroplast will become the pioneer in developing a better treatment for acute spinal cord injuries”. CEO Johannes de Munter adds “Neuroplast is becoming an ATMP player in the region and wants to contribute to our beautiful eco-system”.

Yearly, 24,500 people in Europe and USA are diagnosed with Spinal Cord Injury, usually caused by an accident. The impact on patient’s daily life is high and the financial burden for the community is substantial: for Europe and the U.S., medical cost associated with Spinal Cord Injury is over € 13 bn per year.

About Neuroplast
Neuroplast is a company based in Maastricht (the Netherlands) developing autologous stem cell therapies for patients suffering from neurodegenerative diseases such as spinal cord injury (SCI), amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and traumatic brain injury. See www.neuroplast.com.

About Lumana Invest
Lumana is an investment company founded by entrepreneurs. With an investment horizon for an indefinite period, Lumana can be called unique. In addition, the fund managers – responsible for entering into and supervising participations – are also founders and co-shareholders of Lumana. This further emphasizes Lumana’s commitment.

About Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is an ‘ecosystem investor’, investing in companies benefiting from and contributing to the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. Funds under management are Limburg Ventures, Chemelot Ventures and Brightlands Agrifood Fund. Together the funds have made approximately 40 investments.  www.brightlandsventurepartners.com

About LIOF
LIOF supports innovative entrepreneurs in Limburg with advice, network and financing. Together with the entrepreneur, a team of professionals determines the optimum mix of instruments for each individual entrepreneur based on his needs. LIOF helps small and medium-sized businesses (SMEs) with innovative ideas, business plans and financing requests, and aids entrepreneurs who want to establish themselves in Limburg. We also help entrepreneurs with cross-border cooperation and international trade. Our goal is to make Limburg Ltd., and therefore Limburg as a whole, economically stronger. www.liof.nl/en

Neuroplast haalt € 4 miljoen op voor stamceltechnologie om patiënten met dwarslaesie te behandelen

 

Geleen, Nederland, 17 Februari 2020

Neuroplast BV heeft € 4 miljoen opgehaald bij investeerders om fase II/III klinisch onderzoek te starten om zogeheten conditional market approval te verkrijgen voor de behandeling van patiënten met een dwarslaesie.

Neuroplast BV verkreeg de financiering van Brightlands Venture Partners en LIOF, terwijl ook bestaande aandeelhouder en informal investor Lumana Invest BV meedeed. “De financiering en ondersteuning van de investeerders stelt ons in staat om klinisch onderzoek uit te voeren in ziekenhuizen in Nederland, Denemarken, Duitsland en Spanje en om het product naar de markt te brengen”, zegt CEO Hans de Munter. Neuroplast werd in 2014 opgericht door arts Hans de Munter en neuroloog Erik Wolters. Het team van Neuroplast is onlangs uitgebreid met Juliette van den Dolder, die benoemd is als COO en lid van het managementteam. Juliette heeft 20 jaar ervaring in productie, marketing en verkoop en heeft haar expertise in biomaterialen en stamceltechnologie opgedaan in zowel de academische wereld als in de industrie.

Neuroplast is gespecialiseerd in regeneratieve geneeskunde en heeft zich als doel gesteld om de kwaliteit van leven voor patiënten met neurodegeneratieve aandoeningen zoals een dwarslaesie te verbeteren door teruggave van de opgewerkte lichaamseigen stamcellen. Met dit humane preparaat heeft de onderneming veelbelovende preklinische resultaten behaald. Op basis daarvan heeft de Europese regelgevende instantie EMA het product de status van weesgeneesmiddel gegeven, de zogeheten orphan drug designation, hetgeen een versnelde procedure van klinisch onderzoek mogelijk maakt.   Het klinisch onderzoek zal naar verwachting in maart 2020 starten.

“Neuroplast is een mooie combinatie van een doorbraaktechnologie met een degelijk managementteam. Het gaat om een belangrijk probleem en een grote behoefte, want een succesvolle behandeling van door een ongeluk verlamd geraakte patiënten zou het leven heel veel draaglijker maken voor henzelf en hun familie en tegelijk voor de maatschappij de lasten en kosten aanzienlijk verminderen”, aldus Marcel Kloosterman, directeur van Brightlands Venture Partners. Tys van Elk, directeur van LIOF voegt daar aan toe: “Neuroplast kan een medische doorbraak worden op het gebied van  personalized medicine. Wij zijn blij dat we met onze investering kunnen bijdragen aan deze innovatie. Neuroplast wordt een pionier in de ontwikkeling van een betere behandeling voor acute dwarslaesies”. CEO Hans de Munter voegt daar aan toe “Neuroplast wordt een belangrijke ontwikkelaar van zogeheten ATMP’s (Advanced Therapy Medicinal Products) in de regio, met een prachtig ecosysteem voor regeneratieve geneeskunde”.

Jaarlijks lopen 24.500 mensen in Europa en de VS een traumatische dwarslaesie op, meestal veroorzaakt door een ongeluk. De gevolgen voor het dagelijks leven van de patient zijn enorm en de kosten voor de maatschappij substantieel: alleen de ermee samenhangende medische kosten in Europa en de VS bedragen al meer dan  € 13 mrd.

Over Neuroplast
Neuroplast is een bedrijf gevestigd in Maastricht (Nederland) dat autologe stamceltherapieën ontwikkelt voor patiënten met neurodegeneratieve aandoeningen zoals dwarslaesie (SCI), amyotrofische laterale sclerose (ALS) en traumatisch hersenletsel. Zie www.neuroplast.com.

 Over Lumana Invest
Lumana is een investeringsmaatschappij opgericht door ondernemers. Lumana is met een investeringshorizon voor onbepaalde tijd, uniek te noemen. Daarnaast is het fonds management -verantwoordelijk voor het aangaan en begeleiden van participaties- oprichter en medeaandeelhouder van Lumana. Dit benadrukt extra het commitment van Lumana.

Over Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is een ‘ecosysteeminvesteerder’ en investeert in bedrijven die profiteren van en bijdragen aan de Brightlands campussen in het zuiden van Nederland. De beheerde fondsen zijn Limburg Ventures, Chemelot Ventures en Brightlands Agrifood Fund. Samen hebben de fondsen ongeveer 40 investeringen gedaan.  www.brightlandsventurepartners.com

Over LIOF
LIOF is een organisatie van professionals die innovatieve ondernemers in Limburg  ondersteunt met advies, netwerk en financiering. Voor elke individuele ondernemer stellen we –   vanuit de behoefte van de ondernemer – samen de optimale mix van instrumenten vast. We zijn er voor elke MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor (buitenlandse) ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Daarnaast helpen wij ondernemers met grensoverschrijdende samenwerking en internationaal zakendoen. Alles wat we doen, doen we om de BV Limburg, en daarmee Limburg als geheel, economisch sterker te maken. www.liof.nl