Mane Biotech raises € 1.7 million to further develop its regenerative medicine technology to combat hair loss

Please scroll down for Dutch version

Cologne, Germany, 18 January 2022

Mane Biotech raises € 1.7 million to further develop its regenerative medicine technology to combat hair loss. Brightlands Venture Partners led the investment round joined by several Business Angels.

Mane Biotech is a biomedical company inspired by extensive research in regenerative medicine, software and engineering. It is developing an innovative solution that restores the body’s ability to regrow hair in people with common hair loss (Androgenetic Alopecia). 

Common hair loss is a global problem that affects 8 out of 10 men and 5 out of 10 women at some point in their lives. In men, this problem can start as early as puberty, causing serious psychological problems including depression. Current solutions in the market are insufficient and can cause significant side effects. Mane Biotech is working on a holistic solution against common hair loss that will help millions of people.

Carlos Chacón, CEO and co-founder says: “The human body has an incredible ability to heal and regenerate thanks to the function of adult stem cells. A prime example of this is hair. In Androgenetic Alopecia this regenerative ability is impaired, however, resulting in hair loss. At Mane Biotech, we are unlocking the full regenerative potential of the human body to regrow hair.”

Emil Aliev, COO and co-founder says: “Our goal is to bring an innovative product to the market that combines solid science with a great user experience to make hair loss a problem of the past.”

Luc Starmans, Investment Manager at Brightlands Venture Partners: “Based on preliminary results and the science behind Mane Biotech’s solution, the company has high potential to disrupt a major market with significant unmet need. By setting up its R&D activities at the Brightlands Maastricht Health Campus, Mane Biotech will benefit from and contribute to the Brightlands ecosystem.”

About Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is the fund manager of BVP Fund IV and is a so-called ecosystem investor. BVP invests in promising companies benefiting from and contributing to the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. Other funds under management are Chemelot Ventures, Brightlands Agrifood Fund and Limburg Ventures. BVP Fund IV focuses on health and sustainability and is the successor fund of the 2014 vintage Chemelot Ventures; together the funds have made 45 investments.

Further information:

 

Mane Biotech haalt € 1.7 miljoen op om haar regeneratieve biomedische technologie tegen kaalheid verder te ontwikkelen

 

Keulen, Duitsland, 18 januari 2022

Mane Biotech haalt € 1.7 miljoen op om haar regeneratieve biomedische technologie tegen kaalheid verder te ontwikkelen. Brightlands Venture Partners leidde de investeringsronde waarin ook verschillende Business Angels toetraden.

Mane Biotech is een biomedische onderneming die haar inspiratie haalt uit wetenschappelijk onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde, software en techniek. Het ontwikkelt een innovatieve oplossing die het vermogen van het lichaam om haar terug te laten groeien herstelt bij mensen die last hebben van Androgenetic Alopecia (de meest voorkomende vorm van kaalheid).

Acht op de tien mannen en vijf op de tien vrouwen krijgen op enig moment in hun leven te maken met Androgenetic Alopecia. Bij mannen kan dit probleem al in de puberteit beginnen en ernstige psychische problemen veroorzaken, waaronder depressie. De huidige oplossingen in de markt zijn onvoldoende effectief en kunnen aanzienlijke bijwerkingen veroorzaken. Mane Biotech werkt aan een holistische oplossing tegen Androgenetic Alopecia die miljoenen mensen zal kunnen helpen.

Carlos Chacón, CEO en medeoprichter: “Het menselijk lichaam heeft een ongelooflijk vermogen om te genezen en te regenereren dankzij de functie van volwassen stamcellen. Een goed voorbeeld hiervan is haar. Bij Androgenetic Alopecia is dit regeneratieve vermogen echter aangetast, wat resulteert in haaruitval. Bij Mane Biotech herstellen we het volledige regeneratieve potentieel van het menselijk lichaam om haar terug te laten groeien.”

Emil Aliev, COO en medeoprichter: “Ons doel is om een ​​innovatief product op de markt te brengen dat solide wetenschap combineert met een geweldige gebruikerservaring om haaruitval tot het verleden te maken.”

Luc Starmans, Investment Manager bij Brightlands Venture Partners: “Gebaseerd op de wetenschap achter de oplossing van Mane Biotech en de resultaten die ze tot nu toe hebben laten zien, heeft het bedrijf de potentie om een ​​duidelijke onvervulde behoefte in de haarmarkt te vervullen. Door de R&D-activiteiten op de Brightlands Maastricht Health Campus te vestigen, zal Mane Biotech profiteren van en bijdragen aan het Brightlands ecosysteem.”

Over Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners is de fondsmanager van BVP Fund IV en is een zogeheten ecosysteeminvesteerder. Het investeert in innovatieve bedrijven die kunnen profiteren van en bijdragen aan het ecosysteem van de Brightlands-campussen in het zuiden van Nederland. Andere fondsen onder beheer zijn Chemelot Ventures, Brightlands Agrifood Fund en Limburg Ventures. BVP Fund IV richt zich op innovaties op het gebied van gezondheid en duurzaamheid en is het vervolgfonds van het in 2014 opgerichte Chemelot Ventures. De fondsen hebben tot op heden in totaal 45 investeringen gedaan.

Voor verdere informatie: