Grassa raises € 2 million for its innovative biorefinery process

For Dutch please scroll down

Grassa raises € 2 million for its innovative biorefinery process

Grassa has raised € 2 million in a series A financing round led by Brightlands Venture Partners. Co-investors are LIOF, compound feed company Fransen Gerrits and current shareholders. With the funding, Grassa will further scale up its innovative biorefinery process and commercialize the product output. In addition, the company established a strategic partnership with compound feed company Fransen Gerrits for market introduction of selected products.

Grassa, founded in 2014, has developed a new, efficient biorefinery technology to process grass and vegetable waste. The process results in four products: roughage cattle feed, protein concentrate, fructooligosaccharides (a prebiotic) and mineral concentrate. The first three products will be used in animal feed. The fourth product is a plant-based organic fertilizer. All these products are non-GMO, fully natural and from local sources.

The growing world population needs more feed, food and energy. Therefore, it is necessary to eliminate inefficiencies in raw materials usage and closing loops. Grassa aims to play a role in this circular economy by refining grass and vegetable waste streams. By separating components, animals can be fed more precisely and efficiently. As a result, farmers produce more animal protein with less input and with less mineral excess in the manure.

With the funding, Grassa will further scale up its innovative biorefinery process and commercialize the product output. The partnering with compound feed company Fransen Gerrits will support Grassa in the introduction of products into the market of feed for dairy, pigs and rabbits that Fransen Gerrits is active in.

“The partnerships with Fransen Gerrits, Brightlands Venture Partners and LIOF will further enable us to realize our plans and accelerate our growth. As an industrial shareholder Fransen Gerrits will enhance the exposure of our products in the compound feed market”, says Peter van Paridon, CEO of Grassa. “We especially look forward to co-develop and execute our market development strategy in selected animal feed applications with Fransen Gerrits as well as to roll out our products to other players in the compound feed industry.”

“The Grassa proposition has potential to significantly impact global food and feed challenges. In the coming year, further technical and market validation will be crucial to bring the company to the next level. We are confident that the support of Fransen Gerrits and the Brightlands ecosystem will add value for the success of Grassa” says Kim de Boer, Fund Manager of the Brightlands Agrifood Fund.

Tys van Elk, Director of LIOF: “With LIOF’s Limburg Business Development Fonds (LBDF) we granted a so-called ‘proof of concept’ loan in 2018 in order to facilitate Grassa’s final product development. This has been an important step in proving the added value of Grassa’s business concept and it has attracted new investors. It Is LIOF’s ambition to support innovative companies in Limburg in all stages of their development”.

 

About

Grassa
Grassa, located at the Brightlands Campus Greenport Venlo, was founded in 2014 based on biorefining technology originally started in several previous projects, now ready for scale-up and market introduction.

For more information please contact:

Peter van Paridon – CEO
+31 6 51359281
Peter@grassa.nl
www.grassa.nl

Fransen Gerrits
Fransen Gerrits is a family owned feed company, founded in 1897. It produces feed for dairy, pigs and rabbits and supports farmers to successfully operate their farms in a sustainable way. In this support to farmers problem solving and Innovation are very Important. In that perspective the partnership with Grassa fits perfectly.

For more information please contact:

Huub Fransen – CEO
+31 6 51357747
h.fransen@fransengerrits.nl
www.fransengerrits.nl

Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is the fund manager of Brightlands Agrifood Fund and is a so-called ecosystem investor. BVP invests in companies benefiting from and contributing to the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. Funds under management are Limburg Ventures, Chemelot Ventures and Brightlands Agrifood Fund.

For more information please contact:

Kim de Boer – Fund Manager Brightlands Agrifood Fund
+31 6 5758 8442
kdb@brightlandsventurepartners.com
www.brightlandsventurepartners.com

LIOF
LIOF is the development and investment agency of the Dutch province of Limburg. Its primary objective is to develop and promote the Limburg economy. For this purpose, LIOF makes available venture capital, supports innovative projects of small and medium-sized enterprises (SMEs) and attracts foreign investors.

For more information please contact:

Jeffrey Lutje Spelberg – Investment Manager
+31 6 5517 8554
jeffrey.lutjespelberg@liof.nl
www.liof.nl

Grassa haalt € 2 miljoen op voor haar innovatieve bioraffinageproces

Grassa heeft € 2 miljoen opgehaald in een serie-A financieringsronde geleid door Brightlands Venture Partners. Co-investeerders zijn LIOF, mengvoederbedrijf Fransen Gerrits en bestaande aandeelhouders. Met deze financiering zal Grassa haar innovatieve bioraffinageproces verder opschalen en haar producten naar de markt brengen. Het bedrijf heeft tevens een strategisch partnerschap opgezet met mengvoederbedrijf Fransen Gerrits voor marktintroductie van een aantal producten.

Grassa, opgericht in 2014, heeft een efficiënte bioraffinagetechnologie ontwikkeld om gras en groentestromen te verwerken. Het proces levert vier producten op: ruwe vezel voor koeien, een eiwitconcentraat, fructooligosacharides (prebiotica) en een mineralenconcentraat. De eerste drie producten zullen worden gebruikt in veevoer. Het vierde product is een plantaardige biologische kunstmestvervanger. Al deze producten zijn GMO-vrij, 100% natuurlijk en van lokale bronnen.

De groeiende wereldbevolking heeft een toenemende behoefte aan voedsel en energie. Het is daarom van belang om inefficiënties in het gebruik van grondstoffen zo veel mogelijk te elimineren en kringlopen te sluiten. Met het raffineren van gras en plantaardige reststromen zal Grassa een serieuze bijdrage gaan leveren aan de circulaire economie. Door het separeren van componenten kunnen dieren veel gerichter en efficiënter worden gevoerd. Als gevolg hiervan produceren boeren meer dierlijk eiwit met minder voer, hetgeen resulteert in een lagere uitstoot van mineralen in de mest.

Met deze financiering zal Grassa haar innovatieve bioraffinageproces verder opschalen en haar producten commercialiseren. Mengvoederbedrijf Fransen Gerrits zal als partner Grassa ondersteunen bij de introductie van haar producten in de markt van veevoer voor koeien, varkens en konijnen, de markt waar Fransen Gerrits actief is.

“Het partnerschap met Fransen Gerrits, Brightlands Venture Partners en LIOF stelt ons in staat om onze plannen te realiseren en groei te versnellen. Als industriële aandeelhouder zal Fransen Gerrits zorgen voor extra aandacht voor onze producten in de mengvoederindustrie”, zegt Peter van Paridon, CEO van Grassa. “We kijken ernaar uit om samen met Fransen Gerrits de markt te ontwikkelen voor specifieke veevoerproducten en om ons productaanbod uit te rollen naar andere spelers in de mengvoederindustrie.”

“De Grassa-propositie kan een serieuze bijdrage te leveren aan de wereldwijde food en feed-uitdagingen. In het komende jaar is verdere technische en commerciële validatie cruciaal om het bedrijf naar een volgende fase te brengen. De ondersteuning van Fransen Gerrits en het Brightlands-ecosysteem zal een grote toegevoegde waarde hebben voor het succes van Grassa” zegt Kim de Boer, Fund Manager van Brightlands Agrifood Fund.

Tys van Elk, Directeur van LIOF: “Met LIOFs Limburg Business Development Fonds (LBDF) hebben we in 2018 een zogenaamde proof of concept-lening toegekend om Grassa’s finale productontwikkeling te ondersteunen. Dit is een belangrijke stap geweest in het bewijzen van de toegevoegde waarde van Grassa’s concept en het aantrekken van nieuwe investeerders. Het is LIOFs ambitie om innovatieve bedrijven in Limburg te faciliteren in alle fasen van ontwikkeling”.

Over

Grassa 
Grassa, gevestigd op de Brightlands Campus Greenport Venlo en opgericht in 2014, heeft een bioraffinagetechnologie die succesvol is getest in diverse projecten. Het bedrijf is nu gereed voor opschaling en marktintroductie van haar producten.

Contacteer voor meer informatie:

Peter van Paridon – CEO
+31 6 51359281
Peter@grassa.nl
www.grassa.nl

Fransen Gerrits
Fransen Gerrits BV is sinds de oprichting in 1897 uitgegroeid tot de ondernemende voerspecialist van Zuid-Nederland. Fransen Gerrits maakt voer voor koeien, varkens en konijnen en is een betrokken partner voor boeren om hun bedrijf op een duurzame manier te runnen. In deze ondersteuning is problemen oplossen en innovatie erg belangrijk. Vanuit dit perspectief past het partnerschap met Grassa perfect.

Contacteer voor meer informatie:

Huub Fransen – CEO
+31 6 51357747
h.fransen@fransengerrits.nl
www.fransengerrits.nl  

Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is de fondsmanager van Brightlands Agrifood Fund en een zogenaamde ecosysteeminvesteerder. BVP ondersteunt innovatieve bedrijven die een fit hebben met het ecosysteem van de Brightlands-campussen. Haar filosofie is dat nabijheid ertoe doet en dat de portfoliobedrijven een hogere kans van succes en kortere time to market hebben door interactie met het Brightlands-ecosysteem en het netwerk van het fonds. Fondsen onder management zijn Limburg Ventures, Chemelot Ventures en Brightlands Agrifood Fund.

Contacteer voor meer informatie:

Kim de Boer – Fund Manager Brightlands Agrifood Fund
+31 6 5758 8442
kdb@brightlandsventurepartners.com
www.brightlandsventurepartners.com

LIOF
LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Limburg. Haar eerste doelstelling is zorgen voor versterking van de economische structuur en daarmee de groei van Limburg. Voor dit doeleind maakt LIOF gebruik van risicokapitaal en ondersteunt innovatieprojecten van het MKB.

Contacteer voor meer informatie:

Jeffrey Lutje Spelberg – Investment Manager
+31 6 5517 8554
jeffrey.lutjespelberg@liof.nl
www.liof.nl