Brightlands Agrifood Ventures grows to € 20 mln in a second closing

Nederlandse versie onderaan

Brightlands Agrifood Ventures has realized a second closing of its fund with three additional funding parties, each with a commitment of € 1 million. The three parties are LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond), Van Herk Ventures and an undisclosed private individual active in modern greenhouse farming. The additional commitments bring the total size of the fund to slightly more than € 20 million. The parties involved signed for this second closing on 25 October, at the Brightlands Campus Greenport Venlo.

Fund manager Kim de Boer comments: “We are happy to welcome these additional investors to the fund. Each of these parties have a strong added value to help build startups and enhance the Brightlands ecosystem in the agrifood domain”.

Brightlands Agrifood Ventures was launched in October 2017 and is a venture fund managed by Chemelot Ventures Management. Through its funds Chemelot Ventures Management provides funding to startups and fast-growing companies in and around the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. With this fund they include agrifood in their focus. The fund will invest in approximately ten promising technology startups in agrifood that have a close link with the Brightlands Campus Greenport Venlo. The fund focuses on innovations in crop protection and optimization, seed improvement, precision agriculture, valorization of agricultural and horticultural waste and healthy nutrition.

The first closing of Brightlands Agrifood Ventures stood at a total of € 17 million, funded by Rabobank Venlo (€ 5 million), the Province of Limburg (€ 5 million) and LIOF (€ 1 million) while the fund’s management also contributed. Moreover, the Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pledged an amount of € 6 million under the so-called Seed Capital scheme.

Leon Faassen, chairman of LLTB: “The current position of agriculture as one of the major economical strengths in Limburg (and the Netherlands) is the result of good entrepreneurship combined with on-going innovation. LLTB wants to contribute to the further development of agriculture in Limburg and help enable innovations and support startups”.

Dharminder Chahal, Van Herk Ventures: “Van Herk Ventures is committed to investing in Green Tech as it offers solutions to a major world issue by developing innovative solutions for safer food production under changing climate conditions. The Brightlands Campus Greenport Venlo is an inspiring initiative and we are happy to support it.”

LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) is the institution which represents the interests of farmers and covers all agricultural sectors: agriculture, greenhouse farming, horticulture, cattle breeding, horse keeping, arboriculture, nature maintenance and development as well as multifunctional agriculture.

Van Herk Ventures, located in Rotterdam is a well-established venture capital investor with an impressive and longstanding track record. Van Herk Ventures is active both via direct investments and via fund of fund investments.

Chemelot Ventures Management is an independent regional venture capital fund manager in the south of the Netherlands (Limburg). Apart from Brightlands Agrifood Ventures it manages two other venture capital funds: Limburg Ventures, a € 15 million fund founded in 2004 and Chemelot Ventures, a € 40 million fund founded in 2014. Chemelot Ventures is funded by DSM, LIOF, Rabobank and the Province of Limburg and has invested in 14 startups to date. Its focus is on sustainability (Brightlands Chemelot Campus) and health (Brightlands Health Campus Maastricht).

Brightlands Agrifood Ventures groeit naar € 20 mln in een tweede closing

Brightlands Agrifood Ventures heeft een tweede closing van haar fonds gerealiseerd met drie additionele partijen die elk € 1 mln investeren. De drie partijen zijn LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond), Van Herk Ventures en een niet nader te noemen private investeerder actief in de glastuinbouwsector. Deze additionele commitments brengen de totale fondsgrootte naar iets meer dan € 20 miljoen. De betrokken partijen tekenden voor deze tweede closing op 25 oktober op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Fondsmanager Kim de Boer zegt: “We zijn blij met de toetreding van deze drie nieuwe investeerders. Deze partijen en hun netwerken gaan ons helpen in het samen bouwen en succesvol maken van startups en het versterken van het Brightlands-ecosysteem rondom agrifood”.

Brightlands Agrifood Ventures is in oktober 2017 opgericht en wordt gemanaged door Chemelot Ventures Management. Via haar fondsen verschaft Chemelot Ventures Management kapitaal aan snelgroeiende startups en ondernemers op en rond de Limburgse Brightlands-campussen. Met dit fonds richt zij zich nu ook nadrukkelijk op agrifood. Het fonds zal investeren in circa tien technologische startups in de agrifood, die een sterke link hebben met de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het fonds concentreert zich onder andere op innovaties op het gebied van gewasbescherming en -optimalisatie, zaadverbetering, precisielandbouw, het opwaarderen van reststromen uit de land- en tuinbouw en gezonde voeding.

Brightlands Agrifood Ventures was bij de oprichting ruim € 17 miljoen groot, gevoed door de Rabobank Venlo (€ 5 miljoen), de Provincie Limburg (€ 5 miljoen) en LIOF (€ 1 miljoen). Het fondsmanagement draagt zelf ook bij. Verder heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bedrag van € 6 miljoen toegezegd in het kader van de zogeheten Seedcapitalregeling.

Leon Faassen, voorzitter van de LLTB: “De huidige positie van de agrarische sector is een belangrijke economische sterkte van Limburg (en van Nederland) en het resultaat van goed ondernemerschap in combinatie met continue innovatie. LLTB wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze sector in Limburg en het mogelijk maken van innovaties en ondersteuning voor startups”.

Dharminder Chahal, Van Herk Ventures: “Van Herk Ventures wil zich committeren aan investeringen in groene technologieen die een bijdrage leveren aan majeure wereldwijde uitdagingen door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor een veiligere voedselproductie onder veranderende klimaatomstandigheden. De Brightlands Campus Greenport Venlo is een inspirerend initiatief waaraan wij graag onze support leveren”.

De LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) is de belangenorganisatie voor boeren en tuinders in Limburg. De vereniging vertegenwoordigt alle agrarische sectoren: akkerbouw, vollegrondsgroententeelt, glastuinbouw, fruitteelt, veeteelt, paardenhouderij, boom- en vaste plantenteelt, natuurbeheer- en ontwikkeling en de multifunctionele landbouw.Van Herk Ventures, gevestigd in Rotterdam is een gevestigde venturecapitalinvesteerder met een indrukwekkend en langjarig track record. Van Herk Ventures is actief via directe investeringen als ook via fonds-in-fondsinvesteringen.

Chemelot Ventures Management is een onafhankelijke regionale venturecapitalfondsmanager in het zuiden van Nederland (Limburg). Behalve van Brightlands Agrifood Ventures is zij manager van nog twee andere fondsen: Limburg Ventures ter grootte van € 15 miljoen, opgezet in 2004 en Chemelot Ventures ter grootte van € 40 milljoen, opgezet in 2014. Chemelot Ventures heeft als financiers DSM, LIOF, Rabobank en de Provincie Limburg en heeft tot dusver geïnvesteerd in 14 startups. Haar focus ligt op duurzaamheid (Brightlands Chemelot Campus) en gezondheid (Brightlands Health Campus Maastricht).