Brightlands Agrifood Fund provides growth capital to Kipster

Please scroll down for Dutch version

Venlo, The Netherlands, 22 April 2021

Innovative poultry farmer Kipster strives for an international breakthrough
The international interest for the Dutch based Kipster concept is big. Scientists, policy makers, journalists and farmers travel from the US, Asia, Africa and Australia to Venray to see a revolutionary farm in operation. Meanwhile, Kipster has made agreements in the US, UK, France and Germany and more countries to start building farms. In several other countries talks are ongoing to also start operations. The growth capital of Brightlands Agrifood Fund provides the elbow room for this international rollout. The organization has amongst others been further strengthened with Marc Voss as Managing Director and Bas Timmers as Commercial Director.

The world’s first climate neutral egg
The world is expecting a contribution from food producers to the global sustainability challenges. Kipster’s concept is addressing the poultry sector’s expectation in this regard. Kipster produces the first climate neutral egg in the world on a commercial level. Next to that, the farm is designed around the needs and desires of a chicken. The combination of a low impact on the environment and a high animal welfare standard currently is unparalleled.

Closing loops
Kipster was founded in 2013 from a quest to be able to feed the world population in an honest way. Finding a solution to this quest has taken more than four years. This has been achieved with contributions of Wageningen University (NL), animal welfare and environmental organizations. The first Kipster farm opened its doors at the end of 2017 in Venray, the Netherlands. The most important innovation of Kipster is that Kipster-chicken valorize waste streams from the food industry into eggs and chicken meat. Because of this chickens are  not only a source of animal protein but also processors of organic waste. Kipster is the only commercial poultry farmer worldwide who is closing the loop in this way. Therefore the animal protein sector gets back its natural role in our food production system.

Ruud Zanders, Founder Kipster: “The investment of Brightlands Agrifood Fund not only provides us with the possibility to roll out the Kipster-concept internationally, it is also an acknowledgement of our vision on how to feed the world in a sustainable way. I am very excited that Brightlands Agrifood Fund has the foresight to invest in a company that strives to fundamentally innovate the livestock farming sector and understands that this new concept may be disruptive.”

Kim de Boer, Fund manager Brightlands Agrifood Fund: The Kipster team fully understands how to combine animal welfare with producing an egg in a climate neutral way. We invest because we believe that the Kipster concept deserves to be scaled up internationally. We want to contribute to this growth and enlarge the consumer awareness about producing animal protein in a sustainable way.”

About Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is the fund manager of Brightlands Agrifood Fund and is a so-called ecosystem investor. BVP invests in companies benefiting from and contributing to the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. Funds under management are BVP fund IV (€ 45m), Brightlands Agrifood Fund (€ 20m), Chemelot Ventures (€ 40m) and Limburg Ventures (€ 15m).

Kim de Boer Brightlands Agrifood Fund, +31 (0)6-57588442
www.brightlandsventurepartners.com

About Kipster
Kipster started in 2013 with a mission to find an answer to the question of how to feed the world population in an honest way. Currently, the low price the consumer pays for food means that a high price is being paid elsewhere, for example by the  environment, the animals, the farmers and our children. Kipster sees the need for improvement and is taking action to create a more sustainable world. Kipster was founded by Maurits Groen, Olivier Wegloop, Styn Claessens and Ruud Zanders.

Ruud Zanders Kipster, +31 (0)6-53264687
www.kipster.nl

Brightlands Agrifood Fund verschaft groeikapitaal aan Kipster

 

Venlo, Nederland, 22 april 2021

Innovatief pluimveebedrijf Kipster gaat voor internationale doorbraak
De internationale belangstelling voor het Nederlandse Kipster is groot. Vanuit Amerika, Azië, Afrika en Australië reizen wetenschappers, beleidsmakers, journalisten en agrariërs af naar Venray om de revolutionaire boerderij in bedrijf te zien. Inmiddels zijn in de VS, Engeland, Frankrijk en Duitsland, en meer landen afspraken gemaakt om boerderijen te bouwen. Verder voert Kipster in tal van andere landen gesprekken om ook daar aan de slag te gaan. Het groeikapitaal van Brightlands Agrifood Fund biedt de armslag die nodig is voor deze internationale uitrol. Om de groei in goede banen te leiden, is de organisatie versterkt met onder meer Marc Voss als algemeen directeur en Bas Timmers als commercieel directeur.

Eerste klimaatneutrale ei ter wereld
Van voedselproducenten over de hele wereld wordt een duurzaamheidssprong verwacht. Het concept van Kipster lost die verwachting in voor de pluimveesector. Kipster produceert het eerste commerciële klimaatneutrale ei ter wereld. Daarnaast is de boerderij ontworpen rond de behoeftes en verlangens van de kip. De combinatie van lage impact op het milieu en hoog dierenwelzijn kent zijn gelijke momenteel niet.

Kringlopen sluiten
Kipster is in 2013 gestart vanuit de vraag hoe je de wereldbevolking op een eerlijke manier gezond kunt voeden. Het vinden van het antwoord op die vraag heeft ruim vier jaar geduurd. Wageningen University, dierenwelzijns- en milieuorganisaties hebben hieraan bijgedragen. De eerste boerderij van Kipster is eind 2017 geopend in Venray. De belangrijkste innovatie van Kipster is dat Kipster-kippen reststromen uit de levensmiddelenindustrie opwaarderen tot eieren en vlees. Hierdoor zijn de kippen niet alleen bronnen van dierlijk eiwit, maar ook verwerkers van organisch afval. Kipster is de enige commerciële pluimveehouder ter wereld die langs deze weg de kringloop sluit. Op die manier krijgt de veehouderij sector weer een natuurlijke rol in ons voedselproductiesysteem.

Ruud Zanders, Founder Kipster: “De investering van Brightlands Agrifood Fund geeft ons meer dan alleen de mogelijkheid om het Kipster-concept internationaal uit te rollen. Het is ook een erkenning van onze visie op hoe je de wereld duurzaam zou moeten voeden. Ik waardeer het lef van het Brightlands Agrifood Fund om te investeren in een bedrijf dat de veehouderij sector fundamenteel wil innoveren en begrijpt dat dit potentieel disruptief is.”

Kim de Boer, Fund manager Brightlands Agrifood Fund: Het Kipster-team snapt helemaal hoe je dierenwelzijn en klimaatneutraal produceren kunt combineren. Wij investeren omdat we vinden dat het Kipster-concept het verdient om wereldwijd te worden opgeschaald. Wij willen hen helpen om te groeien en om het bewustzijn bij de consument te vergroten over verantwoorde productie van dierlijke eiwitten.”

Over Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is de fondsmanager van Brightlands Agrifood Fund en een zogenaamde ecosysteeminvesteerder. BVP ondersteunt innovatieve bedrijven die een fit hebben met het ecosysteem van de Brightlands-campussen. Haar filosofie is dat nabijheid ertoe doet en dat de portfoliobedrijven een hogere kans van succes en kortere time to market hebben door interactie met het Brightlands-ecosysteem en het netwerk van het fonds. Fondsen onder management zijn BVP fund IV (€ 45m), Brightlands Agrifood Fund (€ 20m), Chemelot Ventures (€ 40m) en Limburg Ventures (€ 15m).

Kim de Boer Brightlands Agrifood Fund, +31 (0)6-57588442
www.brightlandsventurepartners.com

Over Kipster
Kipster is in 2013 gestart om een antwoord te vinden op de vraag hoe we de wereldbevolking op een eerlijke manier kunnen voeden. Nu wordt voor onze lage voedselprijs elders een hoge prijs betaald. Bijvoorbeeld door het milieu, de dieren, de boeren, en onze kinderen. Kipster ziet dat het beter kan en voegt de daad bij het woord. Kipster is opgericht door Maurits Groen, Olivier Wegloop, Styn Claessens en Ruud Zanders.

Ruud Zanders Kipster, +31 (0)6-53264687
www.kipster.nl