Asparagus harvesting robot developer AvL Motion raises € 1 million from Brightlands Agrifood Fund, Future Food Fund and BOM

AvL’s Compact S1560 in action

Please scroll down for Dutch version

Westerbeek, The Netherlands, 11 December 2019

Intro movie: “The future of farming is here

AvL Motion successfully closed a € 1 million investment round from seed capital funds Brightlands Agrifood Fund, Future Food Fund and the Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). The investment will be used for further development and launch of its innovative autonomous, selective asparagus harvesting robot and to further scale up the organization.

In April 2019 AvL Motion demonstrated its demo, the AvL Compact S1560 followed by several field tests during the 2019 asparagus season. The robot has been finetuned and is now ready for market launch. AvL has sold two robots already. The first one is for launching customer Neessen, a leading strawberry and asparagus grower and farmer. Johan Neessen: “We are proud to be the first to utilize the world’s first commercial selective asparagus harvesting robot in the upcoming asparagus season.” The second one will be operational in the 2021 asparagus season. An additional maximum of four more robots are planned to be delivered as well then.

Autonomous harvester solves increasing labour shortage and quality problems
Arno van Lankveld, CEO and founder of AvL Motion: “Coming from an asparagus farming background, I noticed farmers are increasingly struggling to attract and retain qualified personnel to manually harvest crops at the right time and manner, white asparagus in particular. This is why AvL Motion developed a novelty: an autonomous, selective asparagus harvesting robot.“ Johan Neessen states: “We chose AvL’s robot as we expect it to require a fraction of the current workforce, generates a more consistent and higher quality harvested asparagus and will be cost effective, resulting in an attractive business case for us.”

Proprietary platform technology
The proprietary technology that enables the robot to move and harvest at unprecedented speed is not only suitable for white asparagus, it could also be used  for other high value crops that are harvested selectively, such as green asparagus and zucchini“, says Jeroen Kimmels, partner at Future Food Fund. The robot will be further developed and is targeted to be ready for the green asparagus harvesting season in the second half of 2021.

Set for growth
So far, AvL’s organisation has been as lean as possible. Kim de Boer, Fund Manager of Brightlands Agrifood Fund states: “AvL has been able to develop a magnificent machine very rapidly, with only a modest team, based on a thorough understanding of customers’ requirements. We believe now is the time to scale up.”

Arno van Lankveld: “Indeed, and this funding round will offer us a vast network of experienced entrepreneurs and knowledge, as well as the necessary funds for swift company development.”

– End –

For more information please contact:

Arno van Lankveld – CEO
+31 6 2838 6976
arnovanlankveld@avlmotion.com
www.avlmotion.com

Kim de Boer – Fund Manager, Brightlands Agrifood Fund
+31 6 5758 8442
kdb@brightlandsventurepartners.com
www.brightlandsventurepartners.com

Jeroen Kimmels – Managing Partner Future Food Fund
+31 6 53388488
jeroen@futurefoodfund.com
www.futurefoodfund.com

About AvL Motion
AvL Motion, located in Westerbeek, was founded in 2016 with a focus on automation the harvesting of labour intensive crops. AvL was assisted in its development by Brabant Startup Fonds, OndernemersLift+, Agrifood Capital, Rabobank and several companies in the region Brabant and Limburg.

About Brightlands Venture Partners
Brightlands Venture Partners (BVP) is the fund manager of Brightlands Agrifood Fund and is a so-called ecosystem investor. BVP invests in companies benefiting from and contributing to the Brightlands campuses in the south of the Netherlands. Funds under management are Limburg Ventures (€ 15m), Chemelot Ventures (€ 40m) and Brightlands Agrifood Fund (€ 20m).

About Future Food Fund
Future Food Fund is a € 12m seed capital fund, founded and funded by 30 entrepreneurs. Mainly with a background in food&agri and technology, these entrepreneurs wish to actively contribute to the success of the fund, not only with money, but also with experience and network. Future Food Fund is aimed at Dutch companies that want to impact the food&agri sector with innovative technology and / or disruptive business models.

Asperge oogstrobot ontwikkelaar AvL Motion haalt € 1 miljoen op van Brightlands Agrifood Fund, Future Food Fund en BOM

 

Westerbeek, Nederland, 11 December 2019

Intro film: “The future of farming is here

AvL Motion heeft een € 1 miljoen investeringsronde opgehaald van seedcapitalfondsen Brightlands Agrifood Fund, Future Food Fund en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De investering zal worden gebruikt voor verdere ontwikkeling en lancering van haar innovatieve, autonome, selectieve aspergeoogstrobot en de verdere opschaling van de organisatie.

In April 2019 demonstreerde AvL Motion haar prototype, de AvL Compact S1560, gevolgd door diverse veldtesten gedurende het aspergeseizoen van 2019. De robot is daarna verder verbeterd en nu gereed voor marktlancering. AvL heeft al twee robots verkocht. De eerste is voor launching customer Neessen, een vooraanstaande aardbeien- en aspergeteler- en opkweker. Johan Neessen: “We zijn er trots op om de eerste te zijn om de eerste commerciële selectieve aspergeoogstrobot te gaan gebruiken in het komende seizoen.” De tweede zal operationeel zijn in het aspergeseizoen van 2021. Een additioneel maximum aantal van vier stuks staan gepland om voor het seizoen 2021 geleverd te gaan worden.

Autonomome oogstmachine lost stijgende arbeidstekorten en kwaliteitsissues op
Arno van Lankveld, CEO en oprichter van AvL Motion: “Door mijn achtergrond in de aspergeteelt heb ik ervaren dat telers meer en meer worstelen met het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel om handmatig te oogsten op de juiste manier, meer specifiek voor de witte asperge. Dit is de drijfveer geweest achter de ontwikkeling van een innovatieve, autonome, selectieve aspergeoogstrobot door AvL Motion.“ Johan Neessen: “We kiezen voor AvL’s robot omdat wij verwachten dat we met deze machine minder oogstpersoneel nodig hebben, dat deze uniformer en betere kwaliteit geoogste asperges zal opleveren en kosteneffectief zal zijn, en dit dus zal resulteren in een attractieve business case voor ons.”

Gepatenteerde platform technologie
De gepatenteerde technologie die bewerkstelligt dat de robot beweegt en oogst met een niet eerder vertoonde snelheid is niet alleen geschikt voor witte asperge, maar ook voor andere gewassen die selectief geoogst worden, zoals de groene asperge en courgette“, zegt Jeroen Kimmels, partner bij Future Food Fund. De robot zal worden doorontwikkeld en de planning is dat deze gereed is voor oogst van ook groene asperge in de tweede helft van 2021.

Klaar voor groei
Tot nu toe was de AvL’s organisatie zo compact mogelijk. Kim de Boer, Fund Manager van het Brightlands Agrifood Fund: “AvL heeft in korte tijd laten zien in staat te zijn tot de ontwikkeling van een indrukwekkende machine, met een bescheiden team, gebaseerd op grondige kennis van de wensen van de klant en samenwerking met deze groep. We geloven dat dit het juiste moment is om de organisatie op te schalen.”

Arno van Lankveld: “Deze investeringsronde geeft ons een uitgebreid netwerk van ervaren ondernemers en kennis, alsook de benodigde middelen voor een snelle doorontwikkeling van de organisatie.”

– Einde –

Voor meer informatie:

Arno van Lankveld – CEO
+31 6 2838 6976
arnovanlankveld@avlmotion.com
www.avlmotion.com

Kim de Boer – Fund Manager, Brightlands Agrifood Fund
+31 6 5758 8442
kdb@brightlandsventurepartners.com
www.brightlandsventurepartners.com

Jeroen Kimmels – Managing Partner Future Food Fund
+31 6 53388488
jeroen@futurefoodfund.com
www.futurefoodfund.com

Over AvL Motion
AvL Motion, gevestigd in Westerbeek, is opgericht in 2016 en richt zich volledig op het automatiseren van arbeidsintensieve teelten en uitdagingen helpen oplossen met moderne technieken en een praktische instelling. Het uitgangspunt daarbij is: het inzetten van duurzame techniek voor arbeidsbesparende oplossingen. De ontwikkeling van de autonome asperge-oogstrobot is mede mogelijk gemaakt door onder andere het Brabants Startup Fonds, OndernemersLift+, Agrifood Capital, de Rabobank en verschillende technische bedrijven in de regio Brabant en Limburg.

Over Brightlands Venture Partners 
Brightlands Venture Partners (BVP) is de fondsmanager van Brightlands Agrifood Fund en een zogenaamde ecosysteeminvesteerder. BVP ondersteunt innovatieve bedrijven die een fit hebben met het ecosysteem van de Brightlands-campussen. Haar filosofie is dat nabijheid ertoe doet en dat de portfoliobedrijven een hogere kans van succes en kortere time to market hebben door interactie met het Brightlands-ecosysteem en het netwerk van het fonds. Fondsen onder management zijn Limburg Ventures (€ 15m), Chemelot Ventures (€ 40m) en Brightlands Agrifood Fund (€ 20m).

Over Future Food Fund
Future Food Fund is een € 12m seed capital fonds, opgericht en gefinancierd door 30 ondernemers. Voornamelijk met een achtergrond in food&agri en technologie wensen deze ondernemers een actieve bijdrage te leveren aan het succes van het fonds, niet alleen met geld, maar ook met ervaring en netwerk. Future Food Fund richt zich op Nederlandse bedrijven die een impact willen hebben in de food&agri sector met innovatieve technologie en/of disruptieve business modellen.